Bergly Familiebarnehage ved idylliske Gullberg friområde

Leikeplassen til Stuastølen Gardsbarnehage. Ein kjekk og variert leikeplass med forskjellige utfordringar